Bezpośredni dystrybutor produktów MILOO Lighting

Bezpośredni dystrybutor produktów MAX LED


Główna Centrala Handlowa w Polsce

Oficjalny Przedstawiciel do spraw sprzedaży produktów na kraje:

europejskie, afrykańskie, oraz Ameryki Południowej

ECO NEW - ECO MARINE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa 

Siedziba Firmy:
31-542 Kraków, Polska
ul. Kordylewskiego 1 
Tel.: +48 12 654 00 35
Fax: +48 12 378 96 35 

GSM: +48 602 368 766

e-mail: info@econew.pl
Skype: econew2015

NIP:  675-15-35-035
REGON: 363718302
KRS: 0000601536 

Wpisana do Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN (wpłacony w całości)

Konta bankowe:
mBank S.A. Oddział w Krakowie
PLN:  PL 61 1140 1081 0000 4790 7300 1001
EUR:  PL 34 1140 1081 0000 4790 7300 1002
USD:  PL 07 1140 1081 0000 4790 7300 1003
SEK:  PL 77 1140 1081 0000 4790 7300 1004

Kod BIC (Swift):  BREXPLPWMBK

Piotr Maciej Pilch - Prezes Zarządu

(polski, niemiecki, angielski)
GSM: +48 602 368 766
e-mail: piotr@econew.pl
Skype: piotr-ecomarine

 

Sylwia Natalia Pilch - Managing Director

(polski, niemiecki, angielski)
GSM: +48 602 220 840
e-mail: sylwia@econew.pl
Skype: sylwia-ecomarine


 


 


Kontakt